Online Emergency Travel Documents Informations


#1.Mwanzo       #2.Maombi Mapya       #3.Muombaji Anayeendelea       Ufuatiliaji Ombi


Taarifa Binafsi

Jina la Kwanza*

Jina la Kati

 

Jina la Ukoo*

Tarehe Na Mahali Pa Kuzaliwa

*

Tarehe ya kuzaliwa*

Nchi ya kuzaliwa*

Mkoa uliozaliwa*

 

Wilaya uliyozaliwa*

 

Kata uliyozaliwa*

 

Kijiji/Mtaa uliozaliwa*

 

Jinsi:   Mme:   Mke:

Utaifa*

Taarifa za Ndoa*

Je Wewe ni Raia wa Kujiandikisha:

Ndio: Hapana:

Je Wewe uliwahi kuwa na pasipoti:

Ndio: Hapana:

Anuani ya Makazi

Sanduku la Posta

Simu ya mkononi*

Anuani ya barua Pepe

 

Mkoa/Nchi*

Wilaya*

 

Kata/Shehia*

 

Kijiji/Mtaa*

 

Namba ya Nyumba

 

Fax

 

Shughuli,Mahali na Madhumuni ya Safari

Shughuli uzifanyazo(Kazi)*

 

Nchi unayokwenda*

Dhumuni la Safari*

Taarifa za Wazazi

Taarifa za Baba

Jina kamili la Baba*

 

Tarehe ya kuzaliwa Baba*

Nchi ya kuzaliwa Baba*

Mkoa wa kuzaliwa Baba*

 

Wilaya ya kuzaliwa Baba*

Kata/Shehia ya kuzaliwa Baba*

 

Kijiji/Mtaa wa Kuzaliwa Baba*

 

Je Baba ni Raia wa kujiandikisha:

Ndio: Hapana:

Taarifa Za Mama

Jina Kamili la Mama*

 

Tarehe ya kuzaliwa Mama*

Nchi ya kuzaliwa Mama*

Mkoa wa kuzaliwa Mama*

 

Wilaya ya kuzaliwa Mama*

Kata/Shehia ya kuzaliwa Mama*

 

Kijiji/Mtaa wa kuzaliwa Mama*

 

Je Mama ni Raia wa Kujiandikisha:

Ndio: Hapana:

Taarifa Wakati wa Dharura
Ndugu/Rafiki/watakaopewa taarifa wakati wa dharura (Ajali au kifo):*:

(i):*:

Jina Kamili*

 

Kazi*

Anuani ya Makazi*

Namba ya simu*

Mkoa/Nchi*

Wilaya*

 

Kijiji/Mtaa wa Anapoishi*

 

Namba ya Nyumba

 

Uhusiano

 

(ii):*:

Jina Kamili*

 

Kazi*

Anuani ya Makazi*

Namba ya simu*

Mkoa/Nchi*

Wilaya*

 

Kijiji/Mtaa wa Anapoishi*

 

Namba ya Nyumba

 

Uhusiano

 
 
Online Passport Applications System © 2017 All Rights Reserved  ||  STAFF LOGIN